Nu är ännu ett års UK till ända. Det här blev mitt tredje UK, sannolikt blir det nog flera UK:on.
Tyvärr kommer inte Uk att arrangeras i Jakobstad 2011, men vi plannerar eventuellt att vi skall organisera UK i Jakobstad 2012. Blir intressant att se vilket understöd det förslaget får.

Motionerna under årets UK var ganska intressanta och aktuella, med vissa förbehåll.
Jakobstads svenska församlings delagater bland annat reserverade sig mot ett beslut i frågan om att vi skall använda ett gemmensamt nattvardsbröd i kyrkorna. Detta dels på grund av det inte är praktiskt genomförbart tillika inte heller förenligt med hygien och dylikt om församlingsmedlemmarna skall baka detta bröd.
Jag själv ställde upp i valet som sekreterare för UK, men denna gång bar det inte riktigt hela vägen fram. I annat som jag uttalade mig om var om hjälpledernas löner på skriftskolan. Jag anser att så länge kyrkan uppbär skatt av sina medlemmar, så bör kyrkan betala de som ställer sig till fogande som hjälpledare. Likaså bör de som lägger ner tid på värdefullt församlingsarbete belönas. Genom en liten lön visar man att man uppskattar deras arbete på lägren.

I övrigt blev det intressanta diskussioner när vi behandlade energidrycker. Då rörde sig frågeställningar allt mellan kyrkans image och ungdomarnas hälsa. Slutresultatet blev dock att UK skall sända ett brev till församlingarna för att göra dessa uppmärksamma på problemet med energidrycker.
Jag tror dock som flera medicinska expertiser också sagt, att en, två eller fyra energidrycker per dag är inget problem. FÖRUTSATT att man annars äter mångsidigt, rör på sig samt har en hälsosam dygnsrytm. Följaktligen blir dryckerna ett problem då en del lägerdeltagare inte följer detta.

I övrigt hade vi som delegater en mycket trivsam och intressant vistelse på kursgården Lärkulla, med en hel del humoritiska inslag.

Hälsningar,
Sebbe