Jag prövade just internet förbindelsen för vårt hem abbonemang över en fiber lina. Förbindelsen är specificerad för 100/10mbit från JNT (Jakobstads Nejdens Telefon). Se nedan för test från Speedtest.net. Testet gjordes på en Macbook Air. Mellan direkt internet lina och dator finns 2 switchar (1x Procurve 2624 samt en enkel D-link), vidare finns det en brandväg M0n0wall som körs på Alix dator. Dvs. en del som eventuellt kan ta ner hastigheten. Utan dessa ”störningskällor” klarar linan upp till 98mbit/30mbit.
Internettest JNT