Mitt sporadiska bloggande

Månad: juni 2012

Inträdesprov till juridiska fakulteten – ett år senare

Hej!

Jag kom idag att tänka på att det precis idag är ett år sedan jag skrev inträdesprovet till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, Vasa enheten. Det var onsdagen den 15.6.2011, som provet skrevs det året, och det borde följaktligen vara ett år från det idag. Här följer litet reflektioner. Jag minns att jag skrev provet vid Åbo akademis lokaliteter i Vasa, provet började då som nu kl. 12 (vilket kan anses vara mera humant än Hankens prov som började redan kl. 9). Provet på gick sedan i fem timmar, till kl 17, varav jag utnyttjade 4,5 timme.

Jag minns att jag var en aning nervös den morgonen. Jag hade dock valt att sluta läsa mera på inträdeslitteraturen dagen innan provet och på prov morgonen, för att vila ut. Känslan att stå och vänta på att de skall ropa upp ens namn utanför provsalen är speciell, och bör upplevas för att förstås fullt ut. Jag gick i salen som en av de sista svenskspråkiga provtagarna då mitt efternamn börjar med bokstaven Å. Klockan var närmare 20 över 12 innan provet kom igång på riktigt då det tog en stund att få in alla deltagare i provsalen. När vi väl fick börja med prov minns jag att jag noga tittade igenom alla frågor för att lägga upp en plan på i vilken ordning jag skulle svara. Till min glädje upptäckte jag att ju kunde flertalet av frågorna.

Efter provet när jag gick ut från provsalen, så kände jag mig tom. Det brukar enligt en av mina högstadielärare vara ett gott tecken, då det visar att man gett allt. Alternativet skulle ju vara att man skulle vara bister över att man inte fått ner allting till pappers.
Provet gick ju som bekant bra, då jag blev antagen till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Återkommer med ett blogginlägg när det gått ett år sedan jag fick brevet från juristutbildningen i Vasa. Det borde vara i juli…

/Sebastian

Uppdatering 18.6.2012;
så här såg urvalsprovet ut när jag skrev det
Urvalsprov juridiska fakulteten Helsingfors universitet – 2011
Modellsvar till urvalsprovet vid juridiska fakulteten – 2011

Hankens inträdesprov

Hej!

Idag skrev jag inträdesprovet till Hanken (Svenska Handelshögskolan) i Vasa. Jag studerar ju som bekant i dagsläget juridik vid Helsingfors universitet, vasa enheten. Jag har i flera repriser övervägt att studera ekonomi, just därför att ämnet lockar mig och att det fungerar som ett bra komplement till juridik studier. Drömmen är väl att ta en kandidat i ekonomi och om jag idag var tvungen att välja inriktning skulle det i första hand vara redovisning alternativt finansering. Under första året på juristutbildningen (hösten 2011), så läste jag en grundkurs i bokföring som ingår som obligatorisk del i juristutbildningen. Vilket väckte intresset just för redovisning. Man kan som bekant läsa vissa kurser vid andra högskolor via det s.k. JOO-avtalet (upp till 30sp.), men jag strävar efter en examen. Och ur den synvinkeln kan det vara bra att skaffa sig en studierätt istället, redan från start. Vidare ger Hanken goda möjligheter till studier i språk, i mitt fall är det tyska som lockar.

Jag skall medge att jag endast läste två av böckerna till inträdesprovet, ”Vår ekonomi” och ”Företagsekonomi 100”. Totalt är det fyra böcker, de två andra är ”Praktisk statistik” och ”Märken och människor.” Jag måste dock prioritera de två böcker som jag tror jag bäst kan tillgodogöra mig, då jag också studerade juridik under hösten. Men jag hade litet extra ledig tid över, p.g.a. sjukledighet efter en knäoperation. Så någon garanti på att jag blir antagen vågår jag nog inte lämna 😉 Känslan efter inträdesprovet var okej, jag kunde svara någorlunda på majoriteten av frågorna, även om vissa delar av finanseringen är knepig.

Det blir följaktligen att vänta på svar från Hanken som borde komma i början av juli, sannolikt 6.7. Antalet sökande i år är ca. 230 till Vasa och det finns 60 platser. Men man konkurerar även mot dem som sökt till både Helsingfors och Vasa enheten. De som sökt till Helsingfors enheten är betydligt flera, totalt närmare 1000 och de konkurerar om 160 platser i Helsingfors och vissa fall också platserna i Vasa i andrahand.

/ Sebastian

Uppdatering 16.6.2012;
inträdesprovet hittas här vid Hanken (döm själv är det enkelt eller svårt)
Inträdesprov 2012 (Hanken)
Inträdesprov 2012, svar (Hanken)

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén