Brevet från Hanken kom betydligt tidigare än vad jag hade väntat mig. Utsatt datum på hemsidan var den 6.7.2012, men brevet kom redan 3.7.2012. Nå, det förde med sig en glad överraskning. Jag har blivit antagen till Svenska handelshögskolan (Hanken) i Vasa. Jag blev med god marginal antagen i totalpoängskvoten, men också i provpoängskvoten (båda inkluderande tilläggspoäng för ortval).

Jag kommer dock inte av olika skäl påbörja utbildningen redan i höst, utan väntar till nästa höst med att påbörja studierna där. Men trots det är jag mycket glad!

/ Sebastian