Studier

Hej igen!

Jag fick för ett par dagar sedan en fråga via kommentarerna här på bloggen hur jag tänker kring mina studier. Jag tänker nu försöka besvara den. För den som varit uppmärksam har säkert märkt att jag de facto har tre studieplatser (eller studierätter) i dagläget.

De är:
1. Juridik (rättsnotarie och juris magister) vid Helsingfors universitet (HU), sedan hösten 2011
2. Ekonomi (ekonomie kandidat och ekonomie magister vid Hanken, sedan sommaren 2012
3. Ekonomi (ekonomie kandidatprogrammet) vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), sedan sommaren 2012

Detta kan te sig lite märkligt, men det beror i korthet på följande. Min avsikt var från början att läsa antingen juridik eller ekonomi på universitet. Jag sökte därför våren 2011 till både juridik vid HU och ekonomi magister (inriktning informationssystem) vid Åbo Akademi. När hösten närmade sig visade det sig att jag kommit in på båda. Som benkant kan man ”endast” ta emot en studieplats per år.
Jag valde att ta emot min plats vid HU i juridik och valde bort min plats vid ÅA (som därmed är förverkad). Jag läste sedan ett år juridik vid HU i Vasa.

Våren 2012, var det dock aktuellt för en större knäoperation för mig. Detta gjorde att jag ofrivilligt fick över 10 veckors sjukledighet, med följd en paus från studierna i juridik. Jag valde dock att utnyttja en del av denna tid att läsa på inträdesprov till Hanken i Vasa. Jag valde att läsa två av fyra, av böckerna i inträdesprovs litteraturen; ”Företagsekonomi 100” och ”Vår ekonomi” och inte ”Varumärken” och statistik boken. Trots detta gick inträdesprovet vägen och jag fick en studieplats där. Min ursprungliga tanke med denna studieplats, var att antingen ta en del kurser vid Hanken parallellt med juridik studierna eller på sikt en kandidat examen.

Jag har dock i snart 3-4 års tid (under gymnasiestudierna och senare) sneglat på en studieplats i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm (Handels / HHS). Detta då skolan är mycket prestigefylld och ansedd, samt deras utexaminerade har placerat sig mycket bra inom arbetsmarknaden (se Placement Report 2011), vilket inte alltid är fallet för examinerade vid andra ekonomi utbildningar. Vidare är jag den åsikten att vill man göra karriär inom Norden och ev. Europa är det i Stockholm man bör geografiskt finnas, så mot den bakgrunden får skolan ses väl situerad rent geografiskt. Utöver detta så är skolan högt rankad i t.ex. Financial Times business schools ranking, mellan 14-18 plats i Europa varje år (högst i Norden).
Därför valde jag att söka till deras ekonomi kandidat program i Business and Economics (se broschyr). Betygskraven är mycket höga och det frågan om min betyg skulle ha räckt. Jag blev dock tipsad av en god vän på juristutbildningen om att de har en kvot för s.k. särskilda meriter. Till denna kvot kan man söka om man t.ex. har visat på utmärkta förmågor inom entreprenörskap, idrott, musik eller humaniora parallellt med gymnasiestudierna. I mitt fall var det aktuellt med att entreprenörskap, då jag drivit eget företag inom IT-branschen sedan ettan på gymnasiet, samt jag deltog i den nationella finalen i ekonomikunskap anordnad av Nordea (37 000 deltagare och knappa 30 till final). Genom denna kvot tillåts man ha litet lägre meritvärde (betyg) eftersom, det är tänkt att ens betyg blev litet lägre p.g.a. sido-aktiviteterna, medan sido-aktiviteterna visar på en god prestationsförmåga.
Jag förväntade mig dock inte att bli antagen, då jag visste att kraven är mycket höga till Handels. Ungefär 4000 sökande på knappa 300 platser.

Därför blev jag mycket förvånad när det på Antagning.se såg ut så här:

 

 

 

 

 

 

Jag blev förstås glatt överraskad av denna vändning. Jag hade nu plötsligt två studieplatser i ekonomi och en i juridik. Det blev därför bråda tider att börja överväga hur studierna skulle läggas upp.

Mer kommer i del två.

/ Sebastian Åstrand

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.