Dagens projekt var att skriva tent i arbetsrätt á 6sp. Arbetsrätt är ett ganska omfattande område på närmare fyra böcker för olika ämnesområden: arbetsavtalsrätt, kollektivavtal, socialrätt och arbetstidsskydd. I mitt fall så skulle jag endast svara på tre av frågorna, av fyra totalt. Detta eftersom jag avlagt en av böckerna i form av föreläsningsserie med tillhörande förhör. För den som inte känner till vad en föreläsningsserie så innebär det konkret att man kan ersätta vissa delar eller hela tentamensfordringarna (bok), genom att gå på föreläsningar och sen skriva förhör. I mitt fall hade jag avlagt förhör i arbetstidsskydd nu i höstas och där fått 10/10 poäng, vilket jag får till godo i den nu skrivna tenten.
Lite som kuriosa kan jag nämna att boken i arbetsavtalsrätt på 560 sidor, till mera än hälften handlar om permiterande och avskedande  av arbetstagare. Mycket lite egentligen om hur man anställer nya arbetstagare. Men det är väl tyvärr i de fall juristen kommer in i bilden då problemen redan uppstått.

Nästa projekt, i väntan på resultat från arbetsrätten, är att läsa in mig på miljörätt. Tvära kast, inte sant… Tyvärr måste jag säga att det sannolikt inte här till mitt favoritområde i juridiken. Jag tänker närmast på ”miljömuppar” då jag hör begreppet miljörätt, även om det förstås är karikerat.

/ Sebastian Åstrand