Jag och min bror att hade läst att de i år (igen) skulle ordna en guidad rundvandring på Gamla gravgården i Jakobstad under Jakobs Dagar. Vi bestämde oss att gå dit idag, eftersom vi blivit osäkra på släkten Serlachius koppling till Jakobstad, vilket vi trodde oss få klarhet genom delta i rundvandringen.

Sagt och gjort, så var vi idag på rundvandringen och nog fick vi allt på klart hur släkten Serlachius har/hade sina kopplingar till Jakobstad. Det är bland annat släkten Serlachius genom Gösta Serlachius som ligger bakom, det som idag är Serla / Metsä (tillverkare av diverse hushållspapper och liknande). Dessutom har ju släkten andra framstående personer i sig (också idag), inom bland annat teater och den akademiska världen.

Men inte gick vi bara av den anledningen, utan också eftersom jag själv arbetat på Gamla gravgården under inte mindre än två somrar när jag var i 16-17 års åldern, och därför har jag ett litet egenintresse. Gamla gravgården är speciell såtillvida att den i princip är som ett museum, eftersom få nya personer begravs där nu för tiden (under 5 per år), men kanske framförallt eftersom den berättar en hel del om Jakobstads (industri)historia på ett mycket tydligt sätt. Nästan ”alla” stora personer som från och med år 1857 dog i Jakobstad är begravda på den gravgården och en rundvandring där ger därför en intressant inblick i det liv som de dels levde, men också i hur Jeppis blev till 🙂

2014-07-21 18.45.25

Gravmonumentet ovan tillhör släkten Schauman, är designad av Torben Grut och föreställer dödens port vart alla människor måste inträda nakna.

Men utöver alla personer som är begravda på Gamla gravgården, så finns det en hel intressant att berätta också om de olika gravstenarna och gravmonumenten – som man inte alltid tänker på. Till exempel tillhör gravstenen ovan släkten Schauman och är designad av arkitekten Torben Grut, som också är känd för att ha ritat bland annat brandstationen i Jakobstad och Stadion i Stockholm. Symboliken i monumentet föreställer dödens port varigenom alla människor förr eller senare är tvungna att vandra – dessutom är vi tvungna att vandra igenom den nakna. Varför? Jo, detta eftersom vi kommer till jorden utan någonting och vi får inte heller ta med oss någonting (materiellt) när vi lämnar jordelivet, fattig som rik.

2014-07-21 18.43.22

En gravsten som föreställer det (plötsligt) avbrutna livet.

Bilden ovan, på en gravsten som ser ut som en avbruten pelare, bär enligt mig på en vacker symbolik. Det finns åtminstone två sätt att tolka den avbrutna pelaren:
1) Pelaren föreställer livet som vi lever som en tidsaxel, vi försöker leva livet på ett bra sätt och hoppas att det varar länge. Men plötsligt kapar Gud av livstråden, vilket ibland sker på ett mycket oväntat sätt och det är det som visas genom den oskarpa brytpunkten – eftersom vi varken kan förbereda oss eller veta när livet tar slut. Resten kan vi påverka, alltså övriga livet, och polera likt pelaren i övrigt, men slutet kommer ofta abrupt och pelaren blir därför ofullständig.
2) Det andra tolkningen som med fördel kan kombineras med det första, är att den tid vi lever på jorden symboliseras av pelaren och döden av brytningen. Men att livet fortsätter på ”andra sidan” genom att pelaren med fördel kan skarvas i där den tagit slut, med en osynlig del. Vilket nog är en mer hoppfull tolkning, trots att slutet ofrånkomligen kommer, kanske abrupt, men en fortsättning ändå är att vänta.

2014-07-21 18.09.31

Mycket symbolik står att finna i de olika gravstenarna, också i ”enkla” kors.

Bilden ovan som visar ett gravkors tillverkat av gjutjärn, innehåller också i sin enkelhet en hel del symbolik. Gravkorset är sannolikt tillverkat av företaget ”Jakobstads mekaniska verkstad” som för existerade, och på baksidan av gjutjärnskorsen kan man då finna bokstäverna ”JMV”. Korset ovan fungerar som gravsten för en gymnasist, alltså inte som jag förstod felaktigt trodde – någon som höll på med gymnastik. Utan benämningen/titeln syftar på någon som studerade vid Gymnasiet… Symboliken i dessa, i övrigt kanske enkla gravkors, är att de ofta har tre spetsar, bollar eller andra symboler i ändorna på korset. De här symbolerna skall representera tre enigheten, d.v.s. Fadern, Sonen och den helige anden. Vackert i sin enkelhet, och lätt att missa om man inte är insatt.

2014-07-21 18.44.47 HDR

Utöver symbolik, var det förr viktigt med titlar på gravstenarna. Men stenen ovan innehåller också en del symbolik, kan du se vad?

Förr var det viktigt att ens titlar också skulle finnas med på ens gravsten. En intressant fråga är varför? Jag tror att det har och göra med det samhälle som då var och ännu hade en koppling till Tsar-Ryssland, var det rådde tydliga hierarkier och det var viktigt att var och en hade sin plats och följaktligen en titel som följde med en i graven så att säga.

På stenen ovan kan man utläsa att den begravde Walter Österberg hade varit borgmästare, men det finns också en del symbolik om man ser på symbolen ovanför. Jag känner inte igen själva symbolen, men kan placera element av den. Bland annat boken med titeln ”Lex” som hänvisar till lagen, och följaktligen kan man anta att personen varit jurist. Vilket också visade sig riktigt genom en snabb Googling, var jag fann att han också varit Hovrätts auskultant. Yxan som ingår i symbolen, är för att vara exakt en s.k. Fasces d.v.s. ett spöknippe, som har sitt ursprung i inte mindre än romarriket. Var Fasces var en symbol för makt som överheten besatt, idag i form av lagstiftaren och domstolarna. Man kan finna denna symbol i bland annat svenska polisen logga 😉

Att besöka en gravgård är förknippat med sorg i många fall, men man kan också lära sig en hel del historia och om det liv som var förr. Dessutom kan man lära sig mera om symbolik som inte alltid är helt uppenbar, bara man är observant och kanske har någon som kan förklara dem åt en.

Sebastian