Mitt sporadiska bloggande

Månad: augusti 2014

Sommaren närmar sig sitt slut

Temperaturen här i Österbotten har igen börjat närma sig litet mera mänskliga nivåer, som möjliggör kanske litet mera tankeverksamhet igen. För min tankeförmåga minskar nog nästan linjärt med tilltagande temperaturer över 25 C, emedan 22 C är riktigt lagom 🙂

I sommar har jag nog hunnit med både det ena och andra: en resa till Göteborg, två till Korsnäs (Molpe), det årliga Jakobs dagar, god mat och goda vänner. Allt detta uppblandat med litet jobb och sommarstudier vid sidan av.

Idag skriver jag min andra och sista sommartentamen i rättsekonomi, som är ett område som egentligen hör till magister skedet av studierna med vilka jag börjar i höst – konstigt att man kommit så långt i studierna, tiden flyger ibland förbi.

Jag fick tidigare i veckan beskedet om att jag hade klarat min sommartentamen i statsförfattningsrätt (valtiosääntöoikeus), som jag skrev i mitten av juni. Rättningen tog onekligen lång tid, hela två månader, men det är väl ursäktligt över sommaren och den som väntar på något gott väntar sällan för länge, vilket stämde den här gången då det blev 4 av 5 i vitsord 🙂

Litet båtliv har jag också hunnit med tillsammans med mina yngre bröder, ”skärgården” i både Jakobstad och Larsmo är nog vacker sommartid. Dessvärre har det varit sämre på fiskefronten, trots någotsånär tappra försök med både nät och kasse. Eller som min yngste bror konstaterade, det blev ett högt pris per fisk i relation till vad fiskekortet kostade.

ronnqvist-15-dockning-bastuhamnen-larsmo

Mina två bröder förankrar Rönnqvist 15 båten i Larsmo, Bastuhamnen efter en någotsånär framgångsrik fisketur.

ronnqvist-15-larsmo-bastuhamnen

Även om fiskelyckan uteblev, finns det ingen orsak att hänga läpp för mina lillabröder – det är kul att vara ute på sjön! Lillebror Zakke lär sig manövrera båten och framtida medicin studenten Benni njuter i fulla drag.

God mat hör sommaren till, och undertecknad är förtjust i de flesta fiskrätter förutom s.k. Muikkor som jag provade i Karleby – det gick inte hem på intet vis hos mig. Men det har vägts upp av ett par besök vid sommarrestaurangen vid SSJ (Segelsällskapet i Jakobstad) och deras för det mesta utsökta lunch.

pavis-jakobstad-ssj

Sommarrestaurang Pavis i Jakobstad – medlem i klubb Nautor (d.v.s. de som tillverkar Nautor Swan segelbåtarna), vilket sätter standarden. Emellertid skall de få nya krögare från och med sommaren 2016 – skall bli intressant.

Jag har försökt i möjligaste mån hålla mig borta från datorn under denna sommar, vilket nog gått med viss framgång. Datorn har främst varit ett redskap för informationssökning i sommar för de olika projekten – och jag har hunnit läsa en del skönlitteratur istället.

uppgradering-bios-hp-microserver-moderkort-pagar

Men datorpausen lyckades inte helt – det hade kommit en ny version av BIOS till min hobbyserver HP Microserver N54L, som jag inte kunde avhålla mig från att köra in. Vilket också lyckades efter litet klurande efter några ”missing files” 🙂

Sammantaget har nog sommaren varit innehållsrik, och sommaren är ju inte riktigt över ännu – även om skolorna börjar för många nu och vardagen gör sig påmind. Men samtidigt skall det bli skönt att komma igång med studierna på riktigt till hösten nu igen. Kanske är det ändå bra att värma upp med en sommartentamen i rättsekonomi nu inför hösten.

rattsekonomi-law-and-economics-bok

Vad?! Läser juriststudenter också nationalekonomi? – Ja , faktiskt litet av den varan ingår nog i studierna också 🙂 Och det är nog nyttigt att lära sig hur juridik och ekonomin i stort samspelar.

Rättsekonomi är nog också det riktigt intressant område, även om det är mera på en teoretisk nivå – det är alltså inte fråga om direkt tillämpbar juridik och det är väl därför det kommer in relativt sent under utbildningen. I Finland studerar man inte ämnet rättsekonomi (finska: oikeustaloustiede), alls lika mycket som i USA var ämnet heter Law and Economics, men i USA handlar ju allt om pengar litet karikerat uttryckt 😉 Skämt åsido så är det allmänbildande att läsa just nationalekonomi, eftersom det studerar i princip alla val av ekonomisk karaktär vi gör och därmed finns ju också juridiken med som ett styrmedel för våra val med på ett hörn.

/ Sebastian

Varför blev jag jurist?

Jag fick nyligen frågan, varför jag valde att bli jurist, och även om jag fått frågan tidigare, så har jag oftast givit ett mera allmängiltigt och standardiserat svar på den. Men den här frågeställaren ville ha ett litet mera ingående svar än så, så det erbjöd till eftertanke.

Mitt standardsvar brukar annars vara att jag har ett samhällsintresse och juridik är ett brett område samtidigt som jag får ett given yrkesbenämning, alltså jurist. Inget fel i det svaret, men det säger kanske inte jättemycket om personen, egentligen, och det var nog orsaken till att frågeställaren inte nöjde sig enbart med det svaret.

mera-explicit

Vissa nöjer sig inte enbart med enkelt svar, utan vill också ha en mera komplett slutledning än så. Och yrkesvalet borde kanske i någon mån bottna i mera än ett förhastat val, så frågan är nog relevant!

För att utveckla mitt tidigare svar (för att använda en term förbehållen journalister), så tror jag att det bottnar i någon form av patos för rättvisa. Det låter måhända storslaget, men jag brukar se att rättvisan nog också skall finnas i de små sammanhangen och inte enbart ur ett större perspektiv. För det är av få saker som jag tar så illa vid mig av som när någon bekants rättigheter blir kränkta – och det gäller särskilt om den kränkte är den svagare parten och den andre utnyttjar t.ex. någons oförstånd eller sjukdom medvetet eller omedvetet.

Juridiken ger här någon form av verktygsback med verktyg som (i bästa fall) erbjuder en möjlighet att korrigera orättvisorna. Det är ju utopi att man skulle kunna korrigera alla orättvisor, men i mitt tycke ger juridiken åtminstone något av de bästa möjligheterna att göra så. Sen är ju juridik inte lösningen på alla problem, och oftast en sista hands åtgärd var man ofta är tvungen att ”slå i underläge”, men den ger åtminstone någon form av ramverk och rättvisekontroll.

Sen är det ett förbaskat intressant område också 😉
Det sägs ju inte utan anledning: att ju mera man lär sig desto mindre vet man – och det gäller nog också juridiken.

Sen skulle man ju kunna hävda att juridik är ett relativt statiskt område, med få nya innovationer. Men det är nog inte sant ur alla hänseenden, för vissa områden förändras i en rasande takt. Samtidigt som vissa områden är mera bestående. För även om moral och lag (juridik) inte är samma sak, så finns det ändå ett flöde däremellan och moralregler cementeras som juridiska regler och vice versa, därigenom blir inte området statiskt ur en moralisk synvinkel – utan påverkas av och påverkar samhällets rättviseuppfattning.

Något om kall yrken och domared

Jag har tidigare diskuterat s.k. kall yrken med min far, och det aktualiserades för inte så länge sedan att vi återigen dryftade frågan. Orsaken till det var att min lillebror blivit antagen till läkarutbildningen och vi diskuterade om just läkaryrket är ett kall yrke. Frågan är då förstås: vad förstås med ett kall? Är det synonymt med att ha vetat sedan barnsben att jag skall bli just det, eller att man på något vis känt sig utvald för att välja den professionen? Eller räcker det med ”enbart” ett brinnande intresse? Min åsikt i frågan är att man kanske drar litet för höga växlar när man pratar om kall yrken, och det i de flesta fall skall räcka med ett intresse och naturligtvis en vilja att tjänstgöra som t.ex. läkare.

Av det halkade vi naturligtvis över till olika former av eder som man skall avlägga innan man påbörjar sin yrkesgärning inom vissa områden. I Finland har ju läkarna sin egen ed (finska), som bygger på den Hippokratiska eden. De jurister som väljer att tjänstgöra som domare i Finland avlägger också en form av försäkran, oftast i samband med auskulteringen (tingstjänstgöring), som återfinns i rättegångsbalken:

"Domare skall ed thenna svärja: Jag N.N lofvar och svär,
vid Gud och hans heliga Evangelium, at jag vil och skal,
efter mitt bästa förstånd och samvete, i alla domar rätt giörä,
ej mindre then fattiga, än then rika, och döma efter Guds och
Sveriges Lag, och laga stadgar: aldrig lag vränga, eller orätt 
främja, för skyldskap, svågerskap, vänskap, afvund och 
illvilja, eller räddhoga: ej eller för mutor och gåfvor,
eller annan orsak, under hvad sken thet vara må, 
och ej then saker giöra, 
som saklös är, eller then saklös, som saker är. 
Jag skal ock hvarken förr, än domen afsäges,
eller sedan, uppenbara them, som till Rätta gå, eller androm, 
the rådslag, som Rätten inom lyckta dörar håller. 
Thetta alt vil och skal jag, som en ärlig och uprichtig 
Domare troliga hålla, utan arga list och påfund,
så sant mig Gud hielpe til lif och siäl. 
Ej må någor i Domareembetet träda, förrän han så svurit hafver."

— Rättegångsbalkens 1 kapitel 7 paragrafen (Finlex)

Eden finns dock också i en förnyad form, som nog bättre svarar mot dagens krav och förväntningar – även om rättegångsbalkens domared fortfarande nog också gäller.

"Jag N.N. lovar och svär vid Gud den allsmäktige och allvetande
att jag efter bästa förstånd och samvete skall handla rättvist
i alla lagskipningsuppgifter och iaktta lag."

— Förordning om [..] domared och domarförsäkran 6 § (Finlex)

Jag skulle dock hävda att juristyrket i sig inte kräver någon form av kall, för att man skall ”kunna” välja det – utan här är det intresse som avgör. Jag låter det vara osagt om läkaryrket kräver ett kall – för läkaryrket kan ju utföras på mängd olika sätt, utöver den vanlige distriktsläkaren finns det ju också de som t.ex. enbart ägnar sig åt forskning. Litet samma är det för jurister, och inom vissa inriktningar som t.ex. domare krävs det nog någon form av kall att sträva efter rättvisa åtminstone – i mitt tycke.

yrkesval

Det är lätt hänt att man förknippar vissa egenskaper med vissa yrkesgrupper – här med ingenjörer som sätter ”funktion före form”.

Ja, det återstår att se om man valde juristyrket på rätt premisser när man väl kommer ut i arbetslivet, men sålångt är jag nog nöjd med mitt val – vad det bekommer intellektuella utmaningar även om studiet av området kunde förbättras.

/ Sebastian

Resa till Göteborg

Det har varit ett avbrott i bloggflödet nu eftersom jag och min lillebror Benjamin, reste till Göteborg under förra veckan och var där under perioden 30.7.-4.7.2014. Orsaken till resan var att min bror skall börja studera i Göteborg nu till hösten.

Vi reste iväg från Vasa flygplats med SAS till Stockholm för mellanlandning innan vi bytte till flyget till Göteborg, en sträcka på över 1 000km men som går på ungefär 3 timmar eller 2 timmar effektiv flygtid.

saab-2000-sas-Vasa-flygplats

Vårt Saab 2000 plan från SAS, men opererades av Brathens Airways. Flygplanet bär de skandinaviska flaggorna på sidan, eftersom SAS är s.k. flag-carrier flygbolag för de tre länderna, dvs. inte Finland.

Första natten i Göteborg (senare GBG), så tillbringade vi på Gothia Towers, som nu just är Nordens största hotell och som består av tre separata ”skyskrapor” på över 24 våningar vardera. Vi bodde i det Östra-tornet (Eastern Tower), vilket var helt bra faktiskt, även om jag hade väntat mig litet bättre finish kanske.

2014-07-31 09.40.51

En ingenjör från Volvo (varifrån annars?) hade byggt en modell av hotellet i Lego, en mästerverk bestående av inte mindre än 70 000 legobitar, slå det om ni kan. Observer broarna mellan tornen, samt de i glas klädda hisschakten var Kone hissarna susar fram…

Syftet med resan var utöver semester för min del att främst hjälpa min bror med att flytta in sin nya lägenhet i Hising Backa i Göteborg. Så för det ändamålet hade vi hyrt en bil från OKQ8, vilket blev en trevlig överraskning när vi skulle hämta bilen, då det visade sig vara en Volvo V70 av årets modell också som hade gått enbart 150mil = nästan nyskick. Bilen använde vi främst för att hämta upp möbler från Ikea, men också en utflykt till Borås var min bror hade köpt en mycket speciell stol av typen Panton Chair från Rum21 – alltså en designstol till en studentlya – vad skall man säga? 😉

volvo-v70-2014-hyrbil

#Volvo V70 #2014 #hyrbil #snygg bil #nej har inte blivit familjefar #singel #kul att köra #svenska drömmen? #automat

Apropå Volvo, så gjorde vi även en avstickare till Volvo museet som är beläget i Torslanda, i närheten av GBG. Den som inte är bil och teknik intresserad, kan avstå från att se bilderna nedan…

Nästan det första som mötte oss på Volvo museet var en JET-motor tillverkad av Volvo - jag hade glömt att det finns en division inom Volvo som gör b.la. flygplansmotorer - nämligen Volvo Aero.

Nästan det första som mötte oss på Volvo museet var en JET-motor tillverkad av Volvo – jag hade glömt att det finns en division inom Volvo som gör b.la. flygplansmotorer – nämligen Volvo Aero.

2014-07-31 13.48.43

Närbild av samma JET-motor som ovan på endast en liten del av den samma. Observera den mängd teknik som ingår i motorn, här snackar vi HI-TECH på riktigt – en enda vajer som fallerar = katastrof. Men svenskarna kan verkligen det här med teknik!

Tvärsnitt av motor och växellåda tillhörande Volvo 940, dvs en förhållandevis modern bil. Observera särskilt de mängder av små kugghjul som finns i växellådan (längst till höger), det är därifrån det låter katrosh när man missar kopplingen vid en växling...

Tvärsnitt av motor och växellåda tillhörande Volvo 940, dvs en förhållandevis modern bil. Observera särskilt de mängder av små kugghjul som finns i växellådan (längst till höger), det är därifrån det låter ”katrosh” när man missar kopplingen vid en växling…

Hmm - jag tycker jag sett den här bilen någonstans... Vänta nu är det inte Volvo XC60? Jo, det här är nämligen Volvos konceptbil för den modellen.

Hmm – jag tycker jag sett den här bilen någonstans… Vänta nu är det inte Volvo XC60? Jo, det här är nämligen Volvos konceptbil för den modellen.

Undertecknad får äntligen spaka en lastbil igen - jag har ju faktiskt lastbilskörkort! I hytten till en Volvo FH16 lastbil.

Undertecknad får äntligen spaka en lastbil igen – jag har ju faktiskt lastbilskörkort! I hytten till en Volvo FH16 lastbil.

Bild på en "uppskuren" Volvo S80, för att visa vilka säkerhetsdetaljer som finns i dem. Observera särskilt de olik färgade balkarna, färgen anger deras hållfasthet, dvs om det är fråga om högfasthetsstål eller t.o.m. ultra-högfasthetsstål. Det är dessa balkar som skyddar ditt liv vid en sidokollision tillsammans med bl.a. krockkuddarna.

Bild på en ”uppskuren” Volvo S80, för att visa vilka säkerhetsdetaljer som finns i dem. Observera särskilt de olik färgade balkarna, färgen anger deras hållfasthet, dvs om det är fråga om högfasthetsstål eller t.o.m. ultra-högfasthetsstål. Det är dessa balkar som skyddar ditt liv vid en sidokollision tillsammans med bl.a. krockkuddarna.

Nog med bilder från Volvo museet, det här är ju ändå en blandning av vardags och juridikblogg. Men jag medger utan omsvep att jag är en mycket teknikintresserad jurist!

Andra natten hade vi bokat rum på Radisson Blu Riverside ute på Lindholmen, själv har jag en förkärlek till just Radisson hotell eftersom de är sådär lagom på något sätt och man vet vad man får. Dessvärre var vi aningen missnöjda med det första rummet vi fick, men jag drog mig inte för att klaga, så blev flyttade till ett annat rum istället. Det var utan något som helst trugande, de har ju som slogan ”We love to say yes!”, vilket nog stämmer – för på det nya rummet väntade ett handskrivet brev.

radisson-blu-riverside-brev

Det här kallar jag service! Rummet vi till först hade fått motsvarade inte våra förväntningar, men efter ett samtal till reception så fixade det sig – och på rummet låg detta handskrivna brev samt litet snacks och dyl. som kompensation.

2014-08-01 11.29.42

Radisson Blu Riverside, har verkligen storslagen utsikt över GBG från deras takterass – verkligen värt ett besök om du har vägarna förbi – alternativt finns ju också det s.k. ”läppstiftet” som är det röd och vit färgade tornet…

Jag och min bror gillar svenska polisserier, och i synnerhet de i filmserien Johan Falk, som utspelar sig i Göteborg. I samtliga filmer möts några av huvudpersonerna uppe på Ramberget i GBG för att bl.a. utbyta information. Vi hade bestämt oss för att dit upp måste vi nog ta oss när vi är ändå är i farten.

Sagt och gjort, här befinner vi oss uppe på Ramberget i Göteborg. Utsikten är fantastik härifrån ut över staden.

Sagt och gjort, här befinner vi oss uppe på Ramberget i Göteborg. Utsikten är fantastik härifrån ut över staden.

Svensk korv vs. finsk knackkorv

Jag och min bror lyckades med en liten fadäs i GBG när vi skulle tillreda mat en kväll i hans nya lägenhet ute på Hisingen. Fadäsen bottnade i en kulturkrock, beroende på skillnad mellan svenska och finska korvar…

Vi skulle nämligen äta ett lätt kvällsmål och köpte därför makaroner och vad vi trodde var knackkorv på den lokala ICA butiken. Så långt allt väl, och vi tillredde som brukligt både makaronerna och knackkorven genom att koka dem i varsitt vattenbad i kastrull.

Med när vi väl skulle inta vårt kulinariska stordåd, så stötte vi på patrull – för korven smakade onekligen konstigt. Jag fick i mig en hel knackkorv, medan min bror inte pallade mera än en halv – vi tyckte båda att det var någonting riktig udda med korven, och funderade om svenskkorv verkligen skiljer sig så smakmässigt från finsk korv?

Sen när jag väl började läsa på paketet så framträdde sanningen relativt snabbt, vi hade nämligen kokat grillkorv – kan det bli mycket äckligare? 😉 Det som i våra ögon såg ut precis som vanlig knackkorv var i själva verket grillkorv…

svensk-grillkorv-eller-knackkorv

Det här tog vi för vanlig knackkorv – men det var i verkligheten (svensk) grillkorv…

finsk-knackkorv-snellmans-jakobstad

Riktig finsk knackkorv, som kokas i vattenbad och bör till skillnad från sin svenska motsvarighet inte grillas.

Så det var nog bara att slänga bort den kokta grillkorven, och plötsligt blev det lätta kvällsmålet ännu lättare – bestående av enbart makaroner, äkta student mat i och för sig.
Även om mycket är lika i både Finland och Sverige, så finns det vissa områden var skillnaden för den ouppmärksamme kan vara relativt stora, åtminstone vad det bekommer korv och kanske andra matvaror också?

Sebastian

Sida 2 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén