I helgen besökte jag Helsingfors för att där bl.a. delta i en återträff för de som deltagit i Magma Akademin. Det som var speciellt för denna gång var att också återträffen gästades av delegationer från motsvarande akademier i de andra nordiska länderna: Sture-akademin i Sverige och Civita-akademiet i Norge. Danskarna kunde dessvärre inte delta denna gång, men vid nästa nordiska träff, som enligt uppgift blir i Norge, så kommer de att vara på plats.

På programmet stod bland annat en heldag vikt åt intressanta seminarier vid Gamla Studenthuset, där vi fick lyssna till bland annat professor Sixten Korkman och Stefan Wallin. Seminarierna gick på svenska men på den lediga tiden då vi hade fri samvaro, så fick man växla mellan att använda sig av svenska, norska och finska = ett riktigt språkbad.

Stefan Wallin talade om försvarspolitik och hade många intressanta synpunkter på säkerhetsläget som Finland befinner sig i. En intressant aspekt på ett ev. NATO medlemskap är att av Europas invånare, så lever ca 96% i länder som är medlemmar av försvarsalliansen. Vi som bor i Finland och Sverige hör således till de 4% som inte kan räkna med beskydd av NATO vid ett militärt angrepp. Wallin förespråkade således varmt att vi söker om medlemskap så snart som möjligt, en åsikt som också jag delar till fullo. Tidigare har jag varit en aning tveksam kring om Finland ska bli medlem av NATO eller ej, men på senare tid har jag nog börja ställa mig allt mera positiv till det.

Ett annat föredrag handlade om utbildningspolitik, där föreläsaren Heidi Harju-Luukkainen är lektor i pedagogik vid Helsingfors universitet, och är en av personerna som är med och verkställer PISA-undersökningen, vilken utförs vart tredje år. Våra nordiska gäster var naturligtvis väl medvetna om Finlands stora framgångar i just PISA-testen. Emellertid så ville hon nyansera just betydelsen av PISA-testet, för en annan intressant faktor som mäts i skolorna är hur barnen trivs. I den mätningen, så visade det sig att av barnen i rikssvenska grundskolor så trivs 80 % bra skolan och tycker om att gå i skola. Intressant så är andelen nöjda elever i Finland något annan: i finskspråkiga skolor 60 % medan den i svenskspråkiga skolor är 80 % (d.v.s. i paritet med Sverige). Det skulle vara intressant att veta orsakerna bakom denna skillnad, men den är tydligen inte utredd ännu.

20151121_124339538_iOS

Stefan Wallin, som tidigare varit både partiledare för SFP och även försvarsminister för Finland, talade om försvarspolitik.

20151121_134459618_iOS

Presentation av deltagarna, bland deltagarna hittar man ett gäng samhällsintresserade unga personer i åldern 20-30 år. Intressant att höra om de olika bakgrunderna folk har, en stor del är samhällsvetare men här finns också ingenjörer och läkare, såväl som skribenter och författare.

Jörn Donner gästade oss på lördag kväll och hade ett intressant anförande om bl.a. migration och integration. Donner har också nyligen gett ut en ny bok med titeln ”Sverige – Resor i ett främmande land” som handlar om hans tid i Sverige. Under kvällen ordnades det också ett lotteri där man lottade ut några exemplar av nämnda bok, undertecknad hade faktiskt turen att vinna ett ex. av boken – som till på köpet är signerat av Donner själv 🙂 Så snart jag igen får litet tid över till att läsa skönlitteratur så ska jag ta och läsa den, men före det ville min mormor läsa den, för hon har följt Donner i många årtionden.

Låter det här intressant? Då rekommenderar jag dig att söka till Magma Akademin, ansökan pågår just nu, fram till 30.11. Läs mer här.

20151121_180942034_iOS

Legendaren Jörn Donner talar till oss på kvällen.

Under helgen bodde jag på ett hotell som jag tidigare sneglat på ett par gånger när jag bokat hotell i Helsingfors, men inte testat före nu: Fabian hotell, och det ligger i den trevliga och gemytliga stadsdelen Gardesstaden i Helsingfors. Hotellet är ett s.k. Boutique hotell vilket innebär att det är ett mindre hotell och man satsat på att göra hotellet lite extra personligt, för på hotellet finns endast 55 rum.

20151121_143916000_iOS

Jag kunde inte låta bli att ta några bilder från hotellet – övre bilden är från den gemytliga och intima lobbyn. Den nedre bilden föreställer mitt rum.

På fredagen så besökte jag Helsingfors tingsrätt, för att där ta del av några avgöranden (domar) som jag hade beställt fram ur arkivet. Varför sitter man då en fredag eftermiddag frivilligt i forskarrummet vid tingsrätten? Jo, för att jag behöver uppgifter ur en del domar till mitt examensarbete.

helsingfors-tingsratt-entre

Entrén till Helsingfors tingsrätt. Tingsrätten är belägen i Altias gamla fabrikslokal ute på Sundholmen (som är en del av Gräsviken). Här tillverkade man faktiskt förr spritprodukter, men nu fungerar hela komplexet som ett tingshus.

En intressant parentes: I Finland så är det nämligen så att domarna nog visserligen skrivs på datorer, men dessvärre så sparar man inte också domarna i elektroniskt format, utan de finns enbart tillgängliga i pappersversion. Ja, vad ska man säga? Vid sådana här tillfällen inser man att den finska offentliga sektorn nog kan optimeras för att fungera mera optimalt och resurseffektivt sätt. För i Sverige som jämförelse, så sparas domarna i elektroniskt format som .pdf filer vilket gör att det är enkelt att skicka efter ett avgörande därifrån. I Finland får man istället a) besöka domstolen för att där på plats studera handlingarna kostnadsfritt eller b) beställa en kopia av avgörandet per post, men det kostar 0,60€ per sida… Ja, så här finns det nog en del att göra – för även om juridiken är känd som ett konservativt område, så är det här definitivt ett område som borde uppgraderas till 2000-talet.

Sebastian