Hej!

Idag skrev jag inträdesprovet till Hanken (Svenska Handelshögskolan) i Vasa. Jag studerar ju som bekant i dagsläget juridik vid Helsingfors universitet, vasa enheten. Jag har i flera repriser övervägt att studera ekonomi, just därför att ämnet lockar mig och att det fungerar som ett bra komplement till juridik studier. Drömmen är väl att ta en kandidat i ekonomi och om jag idag var tvungen att välja inriktning skulle det i första hand vara redovisning alternativt finansering. Under första året på juristutbildningen (hösten 2011), så läste jag en grundkurs i bokföring som ingår som obligatorisk del i juristutbildningen. Vilket väckte intresset just för redovisning. Man kan som bekant läsa vissa kurser vid andra högskolor via det s.k. JOO-avtalet (upp till 30sp.), men jag strävar efter en examen. Och ur den synvinkeln kan det vara bra att skaffa sig en studierätt istället, redan från start. Vidare ger Hanken goda möjligheter till studier i språk, i mitt fall är det tyska som lockar.

Jag skall medge att jag endast läste två av böckerna till inträdesprovet, ”Vår ekonomi” och ”Företagsekonomi 100”. Totalt är det fyra böcker, de två andra är ”Praktisk statistik” och ”Märken och människor.” Jag måste dock prioritera de två böcker som jag tror jag bäst kan tillgodogöra mig, då jag också studerade juridik under hösten. Men jag hade litet extra ledig tid över, p.g.a. sjukledighet efter en knäoperation. Så någon garanti på att jag blir antagen vågår jag nog inte lämna 😉 Känslan efter inträdesprovet var okej, jag kunde svara någorlunda på majoriteten av frågorna, även om vissa delar av finanseringen är knepig.

Det blir följaktligen att vänta på svar från Hanken som borde komma i början av juli, sannolikt 6.7. Antalet sökande i år är ca. 230 till Vasa och det finns 60 platser. Men man konkurerar även mot dem som sökt till både Helsingfors och Vasa enheten. De som sökt till Helsingfors enheten är betydligt flera, totalt närmare 1000 och de konkurerar om 160 platser i Helsingfors och vissa fall också platserna i Vasa i andrahand.

/ Sebastian

Uppdatering 16.6.2012;
inträdesprovet hittas här vid Hanken (döm själv är det enkelt eller svårt)
Inträdesprov 2012 (Hanken)
Inträdesprov 2012, svar (Hanken)