I förra veckan, måndag-tisdag (12-13.5.2014), så presenterade jag mitt slutarbete för min rättsnotarie examen vid juridiska fakulteten, vid Helsingfors universitet. Jag kan väl inleda med att konstatera att mitt arbete blev godkänt 🙂

Jag har under de två senaste månaderna, från medlet av mars till slutet av april jobbat och skrivit mitt på mitt rättsnotarie arbete. För oss juriststudenter är examensarbetet (vanligen kallad kandidatarbete) uppdelat i två mindre arbeten, s.k. övningsseminariearbeten. Varav det ena arbetet utgör det egentliga slutarbetet vilket det nu är fråga om för min del. Det andra arbetet skrev jag förra våren 2013, och då inom arbetsrätt närmare bestämt, du kan hitta det på arkiv-sidan (full-text .pdf fil).

Nu i vår handlade mitt arbete istället om immaterialrätt. För den som inte känner till begreppet immaterialrätt, så handlar det om rättigheter till sådana saker som man inte kan ta på, t.ex. upphovsrätt, varumärken och patent, men som ofta ändå är mycket värdefulla.
Rubriken på mitt arbete är:
Tillgängliga rättsskyddsmedel för skydd av kännetecken under .fi toppdomänen
– med fokus på alternativ tvistlösning och framtida förändringar

Rubriken kan säkert låta knepig för den som inte är insatt i området, men i korthet handlar mitt arbete om hur man kan gå tillväga om någon obehörigt registrerar en .fi domän som är det samma som en skyddade kännetecken (t.ex. ett varumärket). Ett konkret exempel, om jag har skyddat ”sebbe” som varumärke och någon registrerar ”sebbe.fi” utan mitt tillstånd, så måste det finnas olika medel för att jag skall få tillgång till ”sebbe.fi”. Det är de här (rättsskydds)medlen som jag undersökt.

Rubriken dök upp mitt i huvud redan under hösten 2013, när det var dags att anmäla sig till seminariet i fråga. Sen dess fram tills nyligen, har jag till och från funderat på saken. Varför valde jag då denna rubrik? Sannolikt för att jag jobbat en del med .fi domänen, men också för att det finns väldigt litet, om ens något, skrivet om saken sen tidigare.

Nå, hur gick själva bedömningen då? Jag hade en saklig opponent, som noga gått igenom mitt arbete och hittat mindre brister, t.ex. något stavfel och liknande. Men övrigt verkade det bra. Så jag blev nog glad när min handledare och tillika examinator, konstaterade att detta arbete klart motsvarade en fyra! Allt mitt arbete har fått en fin belöning, kan jag nog konstatera!

Vill du läsa mitt arbete, så hittar du det också på arkiv-sidan.

övningsseminariearbete_immaterialrätt_2014

En bild på pärmen till mitt slutarbete för rättsnotarie examen, ”Tillgängliga rättsskyddsmedel för skydd av kännetecken under .fi toppdomänen, med fokus på alternativ tvistlösning”

Nu återstår det några enstaka ”små” kurser för att jag skall få min egentliga rättsnotarie examen, men det stora sista arbetet är nu klart. 🙂

Sebastian Åstrand