Hej igen,

Jag fick idag det glada beskedet att jag klarat tentamen i processrätt – dessutom med bravur (4/5)!

För den som inte känner till processrätten så kan man säga att det området behandlar i princip hur man verkställer de skrivna lagarna och andra normer (materiell rätt). För skulle man inte ha processrätt så skulle lagar och liknande bara vara ett tomma ord på papper. Men mera konkret så handlar processrätten dels om hur och vilka regler som gäller för olika förfaranden i domstol (rättsprocesser). Allt från tingsrätt till hovrätt till högsta domstolen – alltså de allmänna domstolarna. Dessutom finns som separat område förvaltningsprocessrätt men det området hör istället till förvaltningsrätten.

Processrätten intresserar mig så tillvida att man därigenom får något konkret ut av juridiken. Alltså i viss mån mera praktiskt, och möjlighet till att argumentera för olika lösningar. Och dessutom känna till de olika ”spelreglerna” som gäller exempelvis bevis och bevisvärdering.

I tenten lyckades jag bra på alla frågor förutom en fråga, som behandlade vad som så vackert på latin heter res judicata. Med res judicata avses att man inte kan få samma ärende som prövats av domstolen en gång att prövas en gång till. Detta för att spara dels på resurser för domstolarna men också för rättssäkerheten för parterna. Men det knepiga i sammanhanget är att avgöra vad som utgör samma sak. Till sin hjälp har man ett par kriterier, 1. samma parter, 2. samma rättsfråga/förhållande och 3. samma tidsperiod. Den mest knepiga frågan är naturligtvis fråga två och då särskilt om verkligen har prövat samma rättsfråga. För har man det så kan saken inte prövas på nytt, men om så inte är fallet så kan man ta saken till domstol för ny prövning.

Vill man kan komplicera frågan ytterligare till exempel med parterna. Exempel: om ena parten som är ett AB går i konkurs, är då konkursboet bundet av res judicata i fall som redan prövats om konkursboet önskar pröva saken igen? Det vill säga är konkursboet samma part som AB:et? – Nu skall jag inte ge svar på frågan här, det är ju därför man behöver anlita en jurist/advokat 🙂

/ Sebastian