Här hittar du mitt arkiv över olika texter som jag skrivit.

Juridiska texter

Reglering av kärnenergianvändning i Finland (.pdf)
– med fokus på nyetablering, samt en utblick till Sverige
– akademisk essä till kursen ”Introduction to energy market regulation”, Helsingfors universitet – våren 2015

Analys av metoden i doktorsavhandlingen: ”Varumärket som kontraktsföremål” av Stojan Arnestål (.pdf)
– metodseminariearbete, Helsingfors universitet – hösten 2014

Att fastställa intressebevakningsfullmakten (.pdf)
– hur skiljer sig det finska tillvägagångssättet mot det kommande svenska systemet med framtidsfullmakter?
– övningsseminariearbete i familjerätt, Helsingfors universitet – hösten 2014

Tillgängliga rättsskyddsmedel för skydd av kännetecken under .fi toppdomänen (.pdf)
– med fokus på alternativ tvistlösning och framtida förändringar
– övningsseminariearbete i immaterialrätt, Helsingfors universitet – våren 2014

Gränsdragningen mellan arbetstagare och företagare (.pdf)
– övningsseminariearbete i arbetsavtalsrätt, Helsingfors universitet – våren 2013

 

Diverse texter

Essä: Finland – tvåspråkigt ännu år 2020? (.pdf)
– text till Magma akademin – våren 2015

 

(Sidan senast uppdaterad 16.1.2015)